Former President

Former President


Indian Economic Association has the glorious past of having a large number of luminaries of the profession as the Presidents at the Annual Conferences. Below is given a list of the Former Presidents of the Indian Economic Association, along with the information on the Venue of the Annual Conference and the years of the Conference:


Name Venue Year
Prof. C.J. Hamilton (Convener) Calcutta 1917
Prof. Percy Anstey  Bombay 1918
Mr. Hiles and others Madras 1919
Dr. Gilbert Slater Allahabad 1920
Prof. H.S. Jevons Patna 1922
Sir J.C. Coyajee Lahore 1923
Sri M. Visesvaraya Bombay 1924
Sri Lallubhai Samaldas  Banaras 1925
Prof C.J. Hamilton Madras 1925
Prof. M.L. Tannan Kolkata 1927
Sir M.L. Darling Lucknow 1928
Prof. V.G. Kale Mysore 1929
Mr. N.S. SubbaRao  Allahabad 1929
Dr. P.N. Banerjee Lahore 1931
Prof. T.K. Aiyer Bombay 1932
Dr. R.K. Mukherjee Delhi 1933
Prof. C.D. Thompson Annamalainagar 1934
Prof. C.N. Vakil Patna 1934
Sir Manohar Lal Dacca 1936
Dr. John Mathai Agra 1937
Dr. P.J. Thomas Hyderabad 1937
Dr. Gyan Chand Nagpur 1938
Dr. L.C. Jain Allahabad 1940
Prof. D.R. Gadgil Mysore 1940
Dr. J.P. Niyogi Bombay 1941
Dr. B.V.N. Naidu Madras 1943
Prof. L.K. Hyder Delhi 1944
Prof. D.G. Karve Lahore 1945
Prof. S.K. Rudra Karachi 1946
Dr. P.S. Lokanathan Kolkata 1947
Dr. J.C. Sinha Hyderabad 1948
Prof. V.K.R.V. Rao Waltair 1949
Prof. V.L. D'Souza Aligarh 1950
Dr. H.L. Dey Patna 1951
Prof. P.A. Wadia Trivandrum 1952
Dr. S. Keshava lyangar Jaipur 1953
Dr. R. Balakrishna Agra 1954
Dr. B.N. Ganguli Poona 1955
Dr. S.K. Muranjan Cuttack 1956
Prof. B.R. Shenoy Nagpur 1957
Prof. M.H. Gopal Lucknow 1958
Prof. J.J. Anjaria Annamalainagar 1959
Prof. A.K. Dasgupta Chandigarh 1960
Dr. B.K. Madan Dharwar 1961
Prof.V.R. Pillai Ahmedabad 1962
Prof. S.K. Basu Bombay 1963
Prof. D.T. Lakdawala Baroda 1964
Prof. N.V. Sovani Banaras 1965
Dr. I.G. Patel kolkata 1966
Dr. M.V. Mathur Madras 1967
Prof. J.K Mehta Hyderabad 1968
Prof. S.N. Sen Patna 1969
Prof. M.L. Dantwala Gauhati 1970
Dr. Sadasiv Mishra Delhi 1971
Dr. K.N. Raj Bodh-Gaya 1972
Prof. V.M. Dandekar Tiruchirapalli 1973
Dr. K.S. Adhiseshiah Waltair 1974
Dr. Bhabatosh Datta Bhubaneshwar 1975
Dr. K.S. Krishnaswamy Mysore 1976
Dr. P.R. Brahmananda Madras 1977
Dr. Gautam Mathur Bombay 1978
Dr. V. Shanmugasundaram Surat 1979
Dr. P.D. Hajela Poona 1980
Dr. D.M. Nanjundappa Tirupati 1981
Dr. Sarveshwara Rao Jabalpur 1982
Dr. Kamta Prasad Bangalore 1983
Dr. D.L. Narayana Agra 1985
Dr. Manmohan Singh Ahmedabad 1985
Dr. S. Chakravarty New Delhi 1986
Prof. Alakh Ghosh Jaipur 1987
Dr. C. Rangarajan Kolkata 1988
Prof. Amartya Sen Trivandrum 1989
Dr. M. Madaiah Muzaffarpur 1990
Prof. Ruddar Datt Anantapur 1991
Prof. A.M. Khusro Indore 1993
Dr. V.R. Panchamukhi Bombay 1994
Dr. Raja J. Chellaih Mysore 1994
Prof. Deepak Nayyar Chandigarh 1995
Prof. Kanta Ahuja Gwalior 1996
Dr. D.S. Awasthi Hyderabad 1997
Dr. G.S. Monga Bangalore 1998
Dr. Ajit Kumar Sinha Amritsar 1999
Dr. G.S. Bhalla Jammu 2000
Dr. R.S Bawa Vellore 2001
Prof. C.T. Kurien Thiruvananthapuram 2002
Dr. Raj Kumar Sen Kolhapur 2003
Dr. Yashodha Shanmugasundaram Varanasi 2004
Prof. T.S. Papola Vishakhapatnam 2005
Prof. K.C. Reddy Kurukshetra 2006
Professor. B.B. Bhattacharya Srinagar 2007
Professor G.K. Chadha Udaipur 2008
Professor C.H. Hanumantha Rao  Bhubaneswar 2009
Prof. Sukhadeo Thorat Chandigarh 2010
Dr. Montek Singh Ahluwalia Pune 2011
Prof. Bal Chandra Mungekar Visakhapatnam 2012
Prof. L.K. Mohana Rao Chennai 2013
Dr. Y.V. Reddy Udaipur 2014
Prof. Kaushik Basu Hyderabad 2015
Prof. R. Radhakrishna Tirupathi 2016
Dr. C. Rangarajan Guntur 2017
Dr G. Viswanathan Vellore 2018
Dr G. Viswanathan Raipur 2019